Kontakt podaci

Sa zaposlenim našeg društva možete stupiti u kontakt na više načina. Za sve upite, konsultacije naši zaposleni su Vam uvijek na raspolaganju, kako lično, tako i putem telefona i e-mail adrese.

Adresa: Svetog Save 26.  Republika Srpska, Bosna i Hercegovina,  74000 Doboj.
Telefon: +387(0)53 236 580
Faks: +387(0)53 236 580
E-mail: revizor@do.elta-kabel.com
Web: www.revizordoo.com

 

Korisni linkovi

Usluge koje pružamo

Osposobljeni smo da svojim sadašnjim i budućim klijentima pružamo profesionalne usluge na vrlo zavidnom nivou, uz visok stepen fleksibilnosti i individualnog pristupa, koristeći najsavremenije metodološke pristupe iz oblasti revizije finansijskih izvještaja, konsolidovanih finansijskih izvještaja, poslovanja, boniteta, solventsnosti i specijalnih bilansa i sl.

Usluge iz oblasti procjene vrijednosti imovine za potrebe internih i eksternih korisnika, kupoprodaje akcija ili udjela, osnivanje pravnih lica ili druge statusne promjene preduzeća.

Kontakt podaci

Sa zaposlenim našeg društva možete stupiti u kontakt na više načina. Za sve upite, konsultacije naši zaposleni su Vam uvijek na raspolaganju, kako lično, tako i putem telefona i e-mail adrese.

Adresa:Ul. Svetog Save 26, 74000 Doboj.
Telefon: +387(0)53/236-580
Faks: +387(0)53/236-580
Web: www.revizordoo.com
E-mail: revizor@do.elta-kabel.com

This template downloaded form free website templates