Dobrodošli na web prezentaciju društva Revizor d.o.o. Doboj

Objavljeno 01. oktobra 2013. god.  |  Revizor d.o.o. DobojAdministrator

Revizor d.o.o. je društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju i konsalting usluge.

Od svog osnivanja 2003. godine svoje poslovanje temeljimo na nekoliko elemenata za koje mislimo da bitno doprinose dugoročnom uspjehu partnerskog odnosa s našim klijentima: 

- TAČNOST - jer besprijekoran kvalitet poslovanja uvijek zavisi od vremena, poštovanja rokova i termina. Tačnost je srž dobrog poslovanja.

- USLUŽNOST - jer zadovoljstvo korisnika usluga uveliko zavisi od truda i odziva davalaca usluga na njihove upite i zahtjeve.

 

Opširnije »

Računovodstvo i revizija

Objavljeno 01. oktobra 2013. god.  |  Revizor d.o.o. DobojAdministrator

Uspješnom računovodstvu potrebno je znanje, iskustvo i preciznost, ali i kreativnost i spretnost. Istraživanja su pokazala da su troškovi (software, hardware, najam, namještaj, stručni časopisi, edukacija, savjetovanja....), nekoliko puta skuplji od usluga vanjskog računovodstva.

Osim velike prednosti smanjenja troškova uz nas možete biti sigurni da će taj segment vašeg poslovanja biti odrađen skladno svim zakonima i propisima jer redovno pratimo stručnu literaturu i u kontaktu smo sa nadležnim organima, Poreskom upravom, Savezom računovođa Republike Srpske i dr.

U najužem smislu, pod pojmom revizija smatra se ispitivanje realnosti finansijskih izvještaja preduzeća, zakonitosti poslovanja, te ocjena internih računovodstvenih kontrola, a sve u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim revizijskim standardima i nacionalnim zakonodavstvom.

 

Opširnije»

 

Korisni linkovi

Usluge koje pružamo

Osposobljeni smo da svojim sadašnjim i budućim klijentima pružamo profesionalne usluge na vrlo zavidnom nivou, uz visok stepen fleksibilnosti i individualnog pristupa, koristeći najsavremenije metodološke pristupe iz oblasti revizije finansijskih izvještaja, konsolidovanih finansijskih izvještaja, poslovanja, boniteta, solventsnosti i specijalnih bilansa i sl.

Usluge iz oblasti procjene vrijednosti imovine za potrebe internih i eksternih korisnika, kupoprodaje akcija ili udjela, osnivanje pravnih lica ili druge statusne promjene preduzeća.

Kontakt podaci

Sa zaposlenim našeg društva možete stupiti u kontakt na više načina. Za sve upite, konsultacije naši zaposleni su Vam uvijek na raspolaganju, kako lično, tako i putem telefona i e-mail adrese.

Adresa:Ul. Svetog Save 26, 74000 Doboj.
Telefon: +387(0)53/236-580
Faks: +387(0)53/236-580
Web: www.revizordoo.com
E-mail: revizor@do.elta-kabel.com

All rights reserved. Revizor doo, 2013.